Nasłonecznienie dla Polski

mapasolarpl2

Słońce jest niewyczerpalnym źródłem energii, ilość energii docierająca w ciągu roku do powierzchni Ziemi jest wielokrotnie większa niż wszystkie zasoby energii odnawialnej i nieodnawialnej zgromadzone na Ziemi razem wzięte.

Energia słoneczna jest powszechnie dostępnym, całkowicie czystym i najbardziej naturalnym z dostępnych źródeł energii. Najefektywniej może być wykorzystana lokalnie, zaspokajając zapotrzebowanie na energię elektryczną, ciepłą wodę i ciepło. Dużą zaletą jej użytkowania jest łatwa adaptacja, zwłaszcza do celów gospodarstwa domowego.

Obecnie energia słoneczna wykorzystywana jest w Polsce głównie jako źródło ciepła poprzez instalacje kolektorów słonecznych ogrzewających powietrze lub wodę. Moduły fotowoltaiczne zamieniające promieniowanie słoneczne na energię elektryczną wykorzystywane są w instalacjach małych mocy, zasilających głównie obiekty wolnostojące oddalone od sieci elektroenergetycznych, np. znaki drogowe, lampy oświetleniowe, urządzenia pomiarowe i monitorujące itp, jak również w zyskujących popularność komercyjnych instalacjach średniej i dużej mocy, oddających energię do publicznej sieci energetycznej.

Zasoby energii słonecznej w Polsce charakteryzują się przede wszystkim bardzo nierównomiernym rozkładem czasowym w cyklu rocznym. 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na półrocze wiosenno-letnie, od początku kwietnia do końca września, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16 godz/dzień, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie. Najbardziej uprzywilejowanymi rejonami Polski pod względem napromieniowania słonecznego jest południowa cześć województwa lubelskiego. Centralna część Polski, tj. około 50% powierzchni kraju, uzyskuje napromieniowanie rzędu 1032-1048 kWh/m2/rok, a południowa, wschodnia i północna część Polski -1000 kWh/m2/rok i mniej. Najmniejszy w skali roku dopływ energii obserwuje się w rejonie Śląska oraz w obszarze znajdującym się na styku Czech, Niemiec i Polski, do niedawna nazywanym „Czarnym Trójkątem”, z uwagi na wysokie zanieczyszczenie powietrza. Do obszarów słabo nasłonecznionych należy również rejon północny obejmujący pas wybrzeża z wyjątkiem Wybrzeża Zachodniego. W skali roku północne krańce Polski otrzymują o około 9% mniej energii słonecznej niż południowe. Z kolei rejony nadmorskie wyróżniają się najbardziej przezroczystą dla promieniowania atmosferą. Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą waha się w granicach 950 – 1250 kWh/m2.
Interaktywną mapę można obejrzeć pod adresem: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

Przy promieniowaniu słonecznym dostępnym w Centralnej Europie, obszar o powierzchni 400×400 km, na którym zamontowanoby instalację fotowoltaiczną mógłby dostarczyć energię elektryczną na poziomie zaspokajającym potrzeby całego świata.
Mapa ukazująca poziom promieniowania słonecznego Polski znajduje się na stronie: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_opt/pvgis_solar_optimum_PL.png

W Centralnej Europie promieniowanie słoneczne jest największe w kierunku południowym przy nachyleniu 30o. Kierunek południowo-zachodni przy kącie montażu paneli wynoszącym 30o dałby roczny poziom uzyskanego promieniowania słonecznego na poziomie 95% możliwego maksymalnego poziomu.

Aby zapewnić instalacji fotowoltaicznej osiągnięcie maksymalnej efektywności, konieczne jest bardzo szczegółowe zaplanowanie sposobu montażu i doboru elementów składowych. Z jednej strony elementy instalacji muszą być odpowiednio dobrane do danej inwestycji i indywidualnych warunków, z drugiej nalezy zwrócić uwagę na odpowiednie dobranie rozmiaru i rodzaju paneli oraz odpowiedni ich montaż w miejscu o optymalnej ekspozycji.
Rozważając możliwości wykorzystania energii słonecznej należy każdorazowo przeprowadzić analizę dostępnych na danym terenie zasobów oraz technicznych możliwości ich wykorzystania.

Instalacje PV

proces wdrożenia systemu PV

Działania wstępne

 1. oszacowanie opłacalności finansowej projektu (aktualne i planowane zużycie energii, budżet i źródła finansowania, oczekiwane oszczędności, czas zwrotu inwestycji)
 2. ocena technicznych możliwości wdrożenia projektu (dostępność powierzchni o odpowiedniej ekspozycji, możliwość integracji z siecią energetyczną, możliwość dostępu i montażu elementów instalacji, analiza zgodności z przepisami budowlanymi i energetycznymi)
 3. przygotowanie dokumentacji technicznej i finansowej projektu (założenia techniczne, moc/wydajność instalacji, czas realizacji projektu itd.)

Szczegółowy projekt
Szczegółowy projekt instalacji, ze wskazaniem konkretnych urządzeń: modułów fotowoltaicznych, regulatorów, akumulatorów, inwerterów, układów zabezpieczających i monitorujących, elementów połączeń elektrycznych i mocowania mechanicznego

Dostawa elementów instalacji
We współpracy z klientem organizujemy zakup, dostawę i finansowanie technicznych elementów systemu.

Instalacja systemu
W zakresie uzgodnionym z klientem organizujemy i koordynujemy wszystkie etapy prac montażowych i uruchomieniowych, zgodnie z najlepszymi standardami rzemiosła i wymogami bezpieczeństwa.

Serwis
Zapewniamy wszechstronne wsparcie techniczne, doradztwo w sprawach eksploatacji i rozbudowy systemów zasilania fotowoltaicznego.

Kompleksowe wykonanie

Klimat społeczny i prawny dla wdrożeń Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) staje się coraz lepszy, można spodziewać się kolejnych ułatwień prawnych i finansowych dla osób i firm zdecydowanych na inwestycje w OZE.

Serwis

Oferujemy kompletne rozwiązania zasilania fotowoltaicznego:

 • dla dużych inwestycji (drogowych, przemysłowych, samorządowych)
 • dla klientów indywidualnych (instalacje na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, obiektach rekreacyjnych).

Dzięki własnemu doświadczeniu i wieloletniej współpracy z innymi firmami z branży OZE dostarczamy najlepsze rozwiązania w zakresie zasilania energią słoneczną i wiatrową.

Poza rozwiązaniami technicznymi służymy naszym klientom doradztwem w zakresie projektowania, doboru, analiz technicznych i finansowych dotyczących istniejących, rozbudowywanych i planowanych instalacji OZE.

Użytkownicy i właściciele istniejących instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych mogą powierzyć naszej firmie bieżące zadania w zakresie eksploatacji, serwisu, konserwacji, monitorowania i rozbudowy swoich instalacji.

kalkulator systemu PV

Pomocnym narzędziem przy obliczeniach przybliżonych wartości uzyskanych mocy z instalacji jest strona http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/radmonth.php?lang=en&map=europe (po kliknięciu otworzy się w nowym oknie) – do której instrukcje prezentujemy poniżej:

W oknie po lewej stronie u dołu ekranu, wybieramy Country/region: Poland oraz poniżej interesujące nas miasto.
W nowo otwartym oknie klikamy na: 2) Estimate the PV electricity generation.
Następnie w polu: „Enter installed peak PV power kWp” podajemy moc naszej elektrowni słonecznej w kWp.
Poniżej podajemy straty jakie mogą wystąpić na przewodach, inwerterach itp. W tym miejscu możemy zostawić wartość 14%.
Poniżej podajemy także nachylenie w stopniach modułów oraz orientację paneli względam kierunków świata.
Następnie klikamy przycisk Submit.
Pod spodem uzyskujemy wyliczenie oraz wykres słupkowy prezentujący wartość produkcji energii w kWh/miesiąc z naszego systemu PV.

gotowe rozwiązania

Gotowe zestawy to propozycja dla klientów, którzy zdecydowali się na przeznaczenie (części) powierzchni dachu swojego obiektu do celów komercyjnej produkcji energii. Zestaw taki to kompletna instalacja fotowoltaiczna, która przekształca promieniowanie słoneczne w energię elektryczną którą można wykorzystać na własne potrzeby lub przesłać do dystrybutora sieci energetycznej (sprzedać).

Poniżej przykłady gotowych instalacji on-grid .

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1,6 kW (on grid)

Energia w tego typu instalacjach nie jest magazynowana co pozwala na obniżenie ogólnych kosztów. Instalacja produkuje energię ze słońca a następnie zamienia ją na prąd, który oddajemy do sieci energetycznej. Instalacje PV podpięte do sieci wymagają zastosowania modułów fotowoltaicznych, inwerterów (falowników), urządzeń bezpieczeństwa automatycznie wyłączających instalacje w przypadku niesprawności sieci oraz mierników rejestrujących ilość energii dostarczonej do publicznej sieci elektrycznej.

Główne komponenty instalacji 1,6 kW

• Panele fotowoltaiczne (7 szt.) przekształcające energię słoneczną na napięcie stałe.

 • Moduły 230W polikrystaliczne ( SL230CE-30P)
 • Wymiary i waga: 1640x990x40mm, ok. 19kg
 • Wydajność modułu 14,17 %
 • Gwarancja producenta/wydajności : 10lat/25lat
 • Zakres temperatury pracy: -40 do 85°C
 • Maksymalne napięcie systemu:1000 VDC
 • Vmp=30,36V

• Inwerter zmieniający napięcie stałe podawane z modułów fotowoltaicznych

 • na napięcie zmienne 230V o częstotliwości sieciowej.
 • Falownik Sunny Boy SMA 1600TL
 • Maksymalna moc modułów PV:1700W
 • Maksymalne napięcie modułów: 600V
 • Wydajność: 1600W, 230VAC
 • Zintegrowany wyświetlacz
 • Gwarancja produktu 5 lat
 • Wymiary: 440 / 339 / 214 mm
 • Waga: 16 kg

• System montażowy na dachu – w zależności od pokrycia dachu stosujemy różnego rodzaju systemy montażowe (zakładka Systemy montażowe).

 

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 3,0 kW (on grid)

Główne komponenty instalacji 3,0 kW

• Panele fotowoltaiczne (13 szt.) przekształcające energię słoneczną na napięcie stałe.

 • Moduły 230 W Polikrystaliczne ( SL230CE-30P)
 • Wymiary i waga: 1640x990x40mm, ok. 19kg
 • Wydajność modułu 14,17 %
 • Gwarancja producenta/wydajności : 10lat/25lat
 • Zakres temperatury pracy: -40 do 85°C
 • Maksymalne napięcie systemu:1000 VDC
 • Vmp=30,36V

• Inwerter zmieniający napięcie stałe podawane z modułów fotowoltaicznych na napięcie zmienne 230V o częstotliwości sieciowej.

 • Falownik Sunny Boy SMA 3000TL
 • Maksymalna moc modułów PV:3200W
 • Maksymalne napięcie modułów: 550V
 • Wydajność: 3000W, 230VAC
 • Zintegrowany wyświetlacz
 • Gwarancja produktu 5 lat
 • Wymiary: 470 / 445 / 180 mm
 • Waga: 22 kg

• System montażowy na dachu – w zależności od pokrycia dachu stosujemy różnego rodzaju systemy montażowe (zakładka Systemy montażowe).